Неси волю Императора как факел, разгоняй им тени.

Image

augmentation imperium mechanicus techpriest Warhammer 40k art about augmentation imperium mechanicus techpriest augmentation imperium mechanicus techpriest 700px 498px

Tags: augmentation, imperium, mechanicus, techpriest


Prev | Next

Comments