Милосердие — признак слабости.

Image

dark_eldar monochrome wych z-roger Warhammer 40k art about dark_eldar monochrome wych z-roger dark_eldar monochrome wych z-roger 1000px 1230px

Tags: dark eldar, monochrome, wych, z-roger


Prev | Next

Comments