Неси волю Императора как факел, разгоняй им тени.

Image

emperors_children fulgrim imperium neildy no-armor portrait pre-heresy primarch sword Warhammer 40k art about emperors_children fulgrim imperium neildy no-armor portrait pre-heresy primarch sword emperors_children fulgrim imperium neildy no-armor portrait pre-heresy primarch sword 2418px 3501px

Tags: emperors children, fulgrim, imperium, neildy, no-armor, portrait, pre-heresy, primarch, sword


Prev | Next

Comments