Великодушие — признак слабости.

Image

dark_angels imperium space_marines terencefelton Warhammer 40k art about dark_angels imperium space_marines terencefelton dark_angels imperium space_marines terencefelton 1024px 688px

Tags: dark angels, imperium, space marines, terencefelton


Prev | Next

Comments