Великодушие — признак слабости.

Image

imperium liss-ka sisters_of_battle Warhammer 40k art about imperium liss-ka sisters_of_battle imperium liss-ka sisters_of_battle 1500px 2817px

Tags: imperium, liss-ka, sisters of battle


Prev | Next

Comments