Неси волю Императора как факел, разгоняй им тени.

imperium inquisition lordcarmi ordo_hereticus ordo_malleus // 900x900 // 188.3KB imperium lordcarmi sisters_of_battle // 1024x1024 // 540.0KB imperium lineart lordcarmi mechanicus vehicle // 1024x1024 // 695.8KB imperium lineart lordcarmi mechanicus techpriest // 1024x1024 // 1020.1KB imperium lordcarmi rogue_trader // 1024x1024 // 1.6MB imperator_class imperium lordcarmi titan warlord_class // 1600x1600 // 1.8MB chaos dark_apostle lineart lordcarmi space_marines word_bearers // 900x900 // 1.1MB horus_heresy imperial_fists imperium lordcarmi space spaceship // 1024x792 // 545.1KB chaos cultist dark_apostle lineart lordcarmi sketch space_marines word_bearers // 1024x1024 // 437.1KB chaos cultists imperium lordcarmi space_marines // 1024x1024 // 1.4MB felinid imperium lordcarmi rogue_trader rogue_traders spaceship // 2000x2000 // 3.3MB ecclesiarchy imperium lordcarmi // 1024x1413 // 2.4MB adeptus_arbites arbites imperium lordcarmi // 900x900 // 1.4MB lordcarmi necrons // 800x1483 // 1.5MB imperium lordcarmi space_marines unstandard // 800x800 // 685.6KB drone fire_warrior lordcarmi tau // 600x1112 // 615.6KB eldar guardian lordcarmi // 600x1112 // 561.5KB archon dark_eldar lordcarmi // 600x1112 // 546.1KB lordcarmi orks // 600x1112 // 750.8KB chainsword imperium lordcarmi sergeant space_marines // 800x1483 // 1.1MB imperium lordcarmi space_marines // 800x800 // 843.8KB blood_angels horus_heresy imperium lordcarmi primarch sanguinius wings // 1600x2208 // 772.1KB imperium lordcarmi space_marines // 1280x1280 // 454.1KB imperium lordcarmi space_marines // 1024x1024 // 280.4KB
1 2